W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli Państwa ustawienia przeglądarki pozwalają na stosowanie cookies, nasza witryna będzie je Państwu wysyłać w celu dostosowania treści komunikatów reklamowych. możecie Państwo zmienić ustawienia w przeglądarce dotyczące cookies i je blokować. Więcej informacji w "Regulaminie"

Warunki testowania siodła

Warunki testowania siodła  ……………………….………………………………………………..

(dane siodła)

1. Siodło ………………………………………………. zostało przekazane Pani/Panu ……………………………………………………… w celu testowania.

Adres………………………………………………………………………………………………..

Nr. Dowodu Osobistego…………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………

2. Za siodło wpłacona została kwota ………………………………………………………..

3. Kupujący/biorący w test oświadcza, że stan w/w siodła jest mu bardzo dobrze znany.

4. Stan siodła został udokumentowany zdjęciami.

5. Obie strony uzgodniły, że w razie nie dopasowania siodła do konia (czas testowania ……. dni robocze) kupującemu/testującemu zostanie zwrócona wpłacona kwota, ewentualnie pomniejszona o koszty naprawy powstałych w transporcie i/lub podczas testowania uszkodzeń.

6. Koszt napraw wszelkich uszkodzeń wynikających z testowania siodła ponosi osoba kupująca/testująca.

 

 Kupujący/biorący w test                                            Sprzedający/dający w test

………………………………………..                                        …………………………………………

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią powyższych „Warunków testowania siodeł” i w pełni je akceptuję. Wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami wynikającymi z ewentualnych uszkodzeń testowanego siodła

Data i podpis  Kupującego/Testującego         ……………………………………………………………